info

SPORTEN EN BEWEGEN OP MAAT

WAAROM SPORTXCOACHING?

De naam sportXcoaching is ontstaan uit een samenwerking met Sport X en SportMed.

Wij bieden coaching aan op maat, voor elke sporter, binnen elke sportdiscipline. De ‘X’ vul jij dus in!

Of je nu wil starten met een actiever leven of al een gedreven competitief sporter bent,

je krijgt van ons een aanpak op maat.

 

WAARAAN KAN U ZICH VERWACHTEN?

Wil je op een zo efficiënt mogelijke wijze sporten/trainen? Of heb je een specifieke sportieve uitdaging in gedachten?

Laat SportXcoaching je helpen en zorg voor een juiste start!

 

•  INTAKE

We beginnen met een uitgebreide intake. Daarin geeft uw SportXcoach feedback over uw persoonlijke sportieve situatie, uw ambities, uw sportachtergrond, eventuele gezondheidsproblemen waarmee rekening moet worden gehouden,…zodat een juist uitgangskader kan worden geschetst.

 

•  TESTEN EN METEN:

Om een realistisch beeld te krijgen van de situatie en om u verder optimaal te kunnen coachen, voert de SportXcoach een aantal metingen en testen door.

 

  • Bepalen lichaamssamenstelling:

Het bepalen van de lichaamssamenstelling van het individu is een meerwaarde in het coaching traject voor velen.

SportXcoaching gebruikt Futrex Near Infrared Measurement voor het bepalen van de lichaamssamenstelling.

De meetresultaten worden vertaald naar de SportMed Bodyscore. Deze kan de basis vormen voor een verdere  coachingsaanpak richting gewichtsverlies en/of een meer atletische lichaamssamenstelling.

 

  • Uithoudingsproef:

Tijdens het 1ste Test‐ en Coachmoment ondergaat elke klant altijd een SportMed uithoudingsproef zodat we kunnen vertrekken van de actuele fysieke toestand waarin iemand zich bevindt. 

SportMed heeft hiervoor een eigen software pakket ontwikkeld dat een coach toelaat om op wetenschappelijke wijze het uithoudingsvermogen te (kunnen) bepalen.       

 

Iedereen, ongeacht de getraindheid en/of leeftijd, kan deze metingen en testen met goed gevolg afleggen.

 

•  EVALUATIE

Op basis van uw meet- en testresultaten wordt een persoonlijk testrapport opgesteld met trainings/bewegingsprogramma

van 12 weken, gebaseerd op hartslagcontrole. Uw SportXcoach licht toe en plaatst dit in de juiste context.

Met uw SportXcoach stelt u doelen op wekelijkse, maandelijkse en kwartaal basis op, afhankelijk van uw persoonlijke ambities, actuele (fysieke) situatie en beschikbare tijd.

 

- sXc -